Kategoriarkiv: Ukategorisert

Årsmøte 2024

ÅRSMØTE 2024 I NATE Telemark

Tirsdag 2 April kl. 19.00.

Sted: Stridsklev spiseri. (Ved siden av Kiwi og apoteket).

Saksliste i henhold til vedtektene:

1. Registrering.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

3. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og 2 tellekorps.

4. Årsberetning v/Jan Henning.

5. Årsregnskap for 2023 v/Marit G.

6. Budsjettforslag for 2024 v/Marit G.

7. Ansvarsfrihet for styret.

8. Innkomne forslag m. styrets innstilling. Innkomne forslag.

9. VALG

Årsregnskapet er godkjent av valgt revisor Bent L. For å være stemmeberettiget på årsmøtet må kontigent for 2023/2024 være betalt.

Årskontigent er 200.-pr år. Innbetaling skjer på badingene eller på kontonummer: 2711 22 08009.

Innkommende forslag må være sendt til post@naturisme.no eller styret innen 26 Mars, 2024.

Det vil være bevertning med mat på Stridsklev spiseri etter årsmøte.

Det blir bading på Stridsklev 20.30 etter møtet. Her vil det serveres Kaffe og kanskje noe smått å bite i. Både gamle og nye medlemmer er velkommen.                                                                                  Hilsen styret i Nate.