Uavhengig

Hvorfor frittstående / uavhengig?

Norsk organisert naturisme har vært i organiserte former siden 1963. De siste 20 årene har ikke medlemstallet på landsbasis endret seg noe særlig. De som kommer til som nye, går opp med de som faller fra.

Vi som står bak dette initiativet er mennesker som har vært organiserte naturister i andre foreninger siden første halvdel av 1990-tallet. Etter sterkt påtrykk fra flere hold har vi gått til det skritt å etablere en ny uavhengig forening. Dessverre er det bare i underkant av 1800 organiserte naturister på landsbasis. Dette står overhodet ikke i forhold til antall nordmenn som praktiserer naturisme.

Vi står helt fritt til samarbeid med reiselivsaktører om reklame på vår egen nettside og dermed også muligheter til å kunne gi våre medlemmer økonomiske fordeler ved bestilling av ferieturer og lignende.

Mest av alt ser vi at den tradisjonelle modellen med tilknytning til internasjonal naturisme via det å være tilknyttet et landsforbund stort sett bare blir et fordyrende mellomledd.

Vi mener det er på høy tid å tenke annerledes. Hvorfor er det tusenvis av nordmenn som er naturister på sydentur, på hytta, på båttur, på egen terrasse og lignende, men i Norge er det under 1800 organiserte naturister?

Vi mener at mange innad i de tradisjonelle naturistforeningene bygger opp folks fordommer til naturisme i stedet for å bryte dem ned. Dette har de klart med mange uheldige opptredener i media.

Vi har selv opplevd at ordtaket «Jo flere kokker, dess mere søl» er noe som stadig er tilfelle når man skal få til positive tiltak. Vi har etter alle disse år erfart at det vi får til er når vi gjør ting helt selv, uten inblanding fra et landsforbund.

Vi er av det innntrykk etter mange år i organisert naturisme at modellen med et landsforbund og en internasjonal naturistføderasjon, ikke fungerer tilfredstillende for å legge til rette for naturisme rundt om i Norge og resten av verden.

Fordelene med å være tilknyttet et landsforbund er stort sett smuldret bort. Vi vil på dette vis være en paralell til hva som skjedde i Danmark for ti år siden. I dag er det DN (Danske Naturister) som er i best utvikling og som har flere medlemmer enn det INF tilknyttede DNU (Dansk Naturist Union).

For å være kostnadseffektive blir all medlemsinformasjon utsendt elektronisk, det gjør til at vi sparer tusenvis av kroner i trykkekostnader og porto. Derfor er det viktig at det ved innmelding opplyses det om hvilken e-post-adresse vi kan nå deg på.

httpv://youtu.be/pS1_v9w_JHo

 

Norges første uavhengige naturistforening