Medlemskap

Medlemskap

Kontingent i Naturistforeningen Telemark (NATE) er lik for alle.
Den er 200 kr/kalenderår i 2024

Medlemsøknader mottar vi fortrinnsvis på nett via dette skjemaet.

Kontakt oss på:
Telefon: 90 79 71 26
Epost: manden28@hotmail.com

Vår bankkonto er:  2711.22.08009

Vi ønsker alle hjertlig velkommen som medlemmer i Naturistforeningen Telemark!

Norges første uavhengige naturistforening