Årsmøte 2019

Da har vi satt dato og sted til årets årsmøte for NATE. Dato er tirsdag 2 april 2019, og sted vil være Rio Pizza i porsgrunn, der vi får eget lokale. Klokke slett for årsmøte start vil være 18.30 og vare til senest 20.00.Adresse til Rio pizza: Adresse: Storgata 115, 3921 Porsgrunn. Letteste parkering er ved folkets hus i Porsgrunn, gratis etter 17.00.

 
Sakliste og Årsregnskap vil bli sendt ved et senere tidspunkt, men ikke senere enn 2 uker før årsmøte.Om noen har noen forslag de ønsker tatt opp på årsmøte, så vil vi be om at dette sendes til denne mailen senest 5 mars. 
Minner om at kun medlemmer er stemmeberettige ved årsmøte. 
Det vil bli lett servering og kaffe samt brus. Fint om dere melder fra om dere kommer, i forhold til mat servering. 

Det vil bli ordinær bading i stridsklevhallen etter årsmøte fra 20.30. Om folk ønsker å samle seg på stridsklev, og kjøre samlet ned til rio pizza så kan de gjøre avtale med andre på dette. 


Med vennlig hilsen  Styret i Nate