Årsmøte 2021

Vil bli på høsten engang, dato er ikke satt, Styret vil finne en dato så fort som mulig.