Årsmøte

 

 

Årsmøte 2018 NATE 17. april kl.20.00

 

Sted:Stridsklevhallen

 

Styremedlem Nita Kristensen ønsket velkommen.

 

Jan Koldrup kommenterte at innkallingen manglet årsberetning, revidert årsregnskap og budsjett for neste driftsår,som etter vedtektene skal medfølge innkallingen til årsmøte. Styret tar det til etterretning.

 

Dagsorden:

 

  1. Registrering

 

Tilstede 14

 

  1. Møteinnkalling og dagsorden godkjent (med kommentar som ovenfor)

 

  1. Valg av møteleder: Vidar Myrvold og referent: Nita Kristensen

 

To protokollunderskrivere: Tore Mørland og Bent Lærum

 

To til tellekorps: Tore Mørland og Bent Lærum

 

  1. Årsberetning for 2017 v.Inger Lise Fristad ble lest opp

 

Kommentar: Nedgang av medlemmer. Mulig årsak: ikke sendt påminning til de som ikke har betalt kontingent

 

Kommentar:Årsmøtet ønsker gjennomsnittlig antall besøkende på bading.

 

Kommentar: 8 innebadinger før jul og 8 etter jul

 

  1. Årsregnskap for 2017 v. Jan Henning Gustavsen: Godkjent . Grei økonomi

 

Kommentar: Nedgang på grasrotandelen

 

1000 kr i overskudd dette året.

 

  1. Budsjettforslag for 2018 v. Jan henning gustavsen. GODKJENT

 

  1. Årskontingent for 2018

 

Forslag om økt kontingent. Ble nedstemt

 

Kontingent uforandret fortsatt kr 200.- per person

 

  1. Årsmøtet ga styret ansvarsfrihet.

 

  1. Valg ved Morten Morten Realfsen.

 

Styret ble som følger:

 

Leder: Nita Kristensen . Valgt for 1 år

 

Kasserer: Jan Henning Gustavsen Ikke på valg

 

Styremedlem: Valdimar Valdimarson Valgt for 2 år

 

Styremedlem: Vidar Myrvold Valgt for 2 år

 

Revisor: Tore Mørland Valgt for 1 år

 

Varamedlem: Bjørn Pedersen Valgt for 1 år

 

Varamedlem: Kåre Henning Lindtveit Valgt for 1 år

 

Valgkomite: Ingelin og Morten Realfsen

 

Styret konstituerer seg og velger sekretær og nestleder. Årsmøtet gir også styret fullmakt til å velge ett styremedlem til om ønsket.

 

NATE retter en stor takk til Inger Lise Fristad som går av som sekretær

 

Larvik, 27. april 2018 Nita Kristiansen

 

Tore Mørland Bent Lærum

 

Sign.